Psykolog Beth Rytter Organisationsudvikling - Psykolog Beth Rytter

Organisationsudvikling

Dygtig ledelse forplanter sig til hele arbejdspladsen og er, sammen med rekruttering af de rigtige medarbejdere, en af de mest afgørende forudsætninger for at arbejdspladsen fungerer optimalt.

Som organisations- og erhvervspsykolog rådgiver jeg virksomheder om ledelsesudvikling, om medarbejderudvikling og om selve organisationen. Mine arbejdsfelter spænder over alle de udfordringer, som I som ledelse og medarbejdere dagligt står med på jeres arbejdsplads. Det gælder dog især problemstillinger omkring ledelse og samarbejde samt vanskeligheder med det psykiske arbejdsmiljø i alle dets facetter: Konflikthåndtering,  stress med relaterede problematikker, mobning m.v.

Det er en fordel for alle parter, hvis jeg kommer ind i billedet så tidligt som muligt, gerne som forebyggende intervention. Den tidlige indsats vil altid afkorte og minimere gener for alle involverede, og nedsætter derudover omkostningerne ved uhensigtsmæssige arbejdsforhold.
Mine arbejdsmetoder afhænger af opgaven og af virksomheden. Jeg benytter mig oftest af en kombination af forskellige metoder som individuelle samtaler, gruppesamtaler, kortlæggende undersøgelser, temadage samt supervision, coaching og sparring. Arbejdsmetoderne aftales og tilpasses altid den enkelte virksomhed.

Pris
Prisen varierer med opgaven, og aftales altid med afsæt i den konkrete opgaveløsning. Der kan aftales både kortvarige og længerevarende forløb, med afregning pr. time eller med afregning for den samlede opgave. For hvert enkelt forløb udarbejdes kontrakt.

Stresshåndtering på organisationsniveau
Når stresstilstande skal håndteres, er det ofte nødvendigt med professionel hjælp.
Er stresstilstanden opstået i forbindelse med udførelsen af arbejdet, kan det være hensigtsmæssigt at den ramte og arbejdspladsen går sammen om at gøre noget ved det.

Stresstilstande kan forebygges, og som regel er der behov for at lære hvordan.
Jeg arbejder med indfaldsvinkler på både det personlige og det organisatoriske plan. Alle involverede gennem forløbet med mig lærer om

  • hvordan stresstilstande kan opstå,
  • hvordan stresstilstande kan håndteres, når de er opstået, og
  • hvordan de i fremtiden kan forebygges

Individuelle konsultationer:
Som udgangspunkt skal der regnes med minimum 6 konsultationer, nogle har behov for op til 12. Hver enkelt konsultation er på 50-60 minutters varighed. Alle forløb er afhængige af den konkrete situation, så forløb og varighed vurderes i forbindelse med den første konsultation.

Hvis både konsultationer individuelt og med arbejdspladsen:
Som udgangspunkt skal der regnes med minimum 3 individuelle konsultationer á min. 90 minutters varighed, hvorefter øvrige konsultationer er på organisationsniveau. Alle forløb er afhængige af den konkrete situation, så forløb og varighed vurderes i forbindelse med den første konsultation.

Kontakt mig for nærmere aftale om, hvordan du får mest glæde af
– enten at gennemføre et individuelt forløb
– eller at gennemføre et parallelt forløb, hvor både du og din arbejdsplads bliver involveret i håndtering af tilstanden.

Læs også under Supervision af ledere og stress