Psykolog Beth Rytter Angst og depression - Psykolog Beth Rytter

Angst og depression – uden tilskud

Lider du af angst og/eller depressive tilstande vil du i mange tilfælde kunne få henvisning fra din læge, og på den måde opnå tilskud til behandlinger hos psykolog. Det gælder følgende:

  • personer med let til moderat depression fra 18 år og opefter
  • personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år

I Københavnsområdet er der desværre ofte meget lange ventetider hos de psykologer som har overenskomst med sygesikringen – også længere tid end mange personer med angst- og depressive tilstande synes at kunne vente på. Hvis du er i den situation, er der mulighed for behandling hos mig mod egenbetaling af hele beløbet.

Pris
Prisen er kr. 1000 kr. pr. samtale af ca. 50 minutters varighed (se endvidere nedenstående under ’Sundhedsforsikring’)
Afbud til en bestilt samtale kan ske senest 24 timer inden den aftalte tid. Hvis afbud senere end dette betales fuld pris.

Sundhedsforsikring
Jeg modtager gerne klienter der får konsultationerne betalt fra egen eller ansættelsesstedets sundhedsforsikring. I dette tilfælde betaler du selv konsultationen til mig og du modtager en kvittering, som du efterfølgende får refunderet hos dit forsikringsselskab. Sundhedsforsikringerne godkender sædvanligvis kun konsultationer på 60 min. Prisen er i dette tilfælde kr. 1.200 pr. konsultation.

Almindeligvis kræver forsikringsselskaberne at psykologen er autoriseret. Dokumentation for min autorisation findes på mit døbenavn Elisabeth Rytter, på Psykolognævnets hjemmeside.

Lægehenvisning
Forsøg først at afklare med din alment praktiserende læge, om du er berettiget til tilskud til psykologbehandling, og undersøg om der er mulighed for at få en aftale med en sygesikringspsykolog. Jeg modtager ikke klienter på lægehenvisning.

Find psykologer med sygesikringsaftale på sundhed.dk under menupunktet ‘Find behandler’.