Psykolog Beth Rytter Stresshåndtering - Psykolog Beth Rytter

Stress – behandling og forebyggelse

Stress er en tilstand, ikke en sygdom. Stresstilstande kan håndteres, og ofte er det nødvendigt med professionel hjælp.
Er stresstilstanden opstået i forbindelse med udførelsen af arbejdet, kan det være hensigtsmæssigt at den ramte og arbejdspladsen går sammen om at gøre noget ved det.

Stresstilstande kan forebygges, og som regel er der behov for at lære hvordan. Jeg arbejder med indfaldsvinkler på både det personlige og det organisatoriske plan.

Individuelle konsultationer:
Som udgangspunkt skal der regnes med minimum 6 konsultationer, ofte er der behov for en del flere.
Hver enkelt konsultation er på 50-60 minutters varighed. Alle forløb er afhængige af den konkrete situation, så forløb og varighed vurderes i forbindelse med den første konsultation.

Kontakt mig for nærmere aftale om, hvordan du får mest glæde af
– enten at gennemføre et individuelt forløb
– eller at gennemføre et parallelt forløb, hvor både du og din arbejdsplads bliver involveret i håndtering af tilstanden.

Pris
Prisen for individuelle konsultationer er kr. 1000 kr. pr. samtale (se endvidere nedenstående under ’Sundhedsforsikring’).
Den første samtale kan vare op til 5 kvarter, efterfølgende samtaler 50-60 minutter.
Afbud til en bestilt samtale kan ske senest 24 timer inden den aftalte tid. Hvis afbud senere end dette betales fuld pris.

Prisen for inddragelse af arbejdspladsen varierer med opgaven, og aftales med afsæt i den konkrete opgaveløsning. Der kan aftales både kortere og længerevarende forløb, med afregning pr. time eller med afregning for den samlede opgave.

Aftaletider
Tirsdag-torsdag kl. 10:30-15:30 (samtale påbegyndes).

Sundhedsforsikring
Jeg modtager gerne klienter der får konsultationerne betalt fra egen sundhedsforsikring. I dette tilfælde betaler du selv konsultationen til mig og du modtager en kvittering, som du efterfølgende får refunderet hos dit forsikringsselskab.

Sundhedsforsikringerne godkender sædvanligvis kun konsultationer på 60 min. Prisen er i dette tilfælde kr. 1.200 pr. konsultation.

Almindeligvis kræver forsikringsselskaberne at psykologen er autoriseret. Dokumentation for min autorisation findes på mit døbenavn Elisabeth Rytter, på Psykolognævnets hjemmeside.