Psykolog Beth Rytter Seniorliv - Psykolog Beth Rytter

Seniorliv

Samtaler med mig omkring temaet udvikling i seniorlivet, tager afsæt i din helt konkrete situation, og dine ønsker. Min særlige viden indenfor området gør, at du som hovedregel kun behøver nogle få samtaler, for at føle dig bedre rustet til at tage vigtige beslutninger om retningen for dit seniorliv.

Bærer du på sorg, som er vanskelig at håndtere på egen hånd, hjælper jeg også gerne i den situation. (Forsøg først at afklare med din alment praktiserende læge, om du er berettiget til tilskud til denne psykolog behandling. Hvis du er det, skal du søge efter tilskudsberettiget psykolog på sundhed.dk eller www.psykologeridanmark.dk)

Hen mod afslutningen af et langt arbejdsliv ser mange seniorer frem til at kunne nyde deres otium, fritaget for daglige forpligtelser i arbejdslivet, karriereræs og hele det pres der ofte har været forbundet med at skulle leve op til store ambitioner og behovet for en passende indtjening. Der skal tages beslutninger om, hvornår der skal siges endeligt farvel til arbejdslivet, og hvordan – om det skal ske fra den ene dag til den anden, eller med glidende overgang over måske flere år, og det giver ofte anledning til svære overvejelser. Her kan det også være nyttigt at søge professionel hjælp til en afklaring.

Pris
Prisen er kr. 1000 kr. pr. samtale.
Den første samtale kan vare op til 5 kvarter, efterfølgende samtaler 50-60 minutter.
Afbud til en bestilt samtale kan ske senest 24 timer inden den aftalte tid. Hvis afbud senere end dette betales fuld pris.

Aftaletider
Tirsdag-torsdag kl. 10:30-15:30 (samtale påbegyndes).

Læs mere under menupunktet Personlig udvikling