Psykolog Beth Rytter Personlig udvikling - Psykolog Beth Rytter

Personlig udvikling

Der kan være mange grunde til, at du som ung / voksen får behov for at justere på større eller mindre områder af dit liv. Nogle gange går det fint at justere på egen hånd, andre gange er der brug for professionel vejledning.

Oplevelsen af manglende tro på sig selv, vrede, sorg, tab, tristhed, ængstelighed eller stress, er ofte udgangspunkt for behovet for forandring.

Du kan også få hjælp til at forholde dig til f.eks. fastlåste handlemønstre eller destruktive tankemønstre, så du bliver i stand til at fastholde dig selv på dine værdier og på et rigt og meningsfuldt liv.

Samtaler med mig omkring temaet personlig udvikling, tager afsæt i din helt konkrete situation, og dine særlige ønsker for forandring og udvikling. Jeg vejleder og rådgiver dig blandt andet ved, at vi sammen formulerer øvelser, som du arbejder med i perioden mellem vores samtaler. Det er ikke vigtigt, hvor ofte, du kommer til samtale hos mig. Det er vigtigt, hvor ihærdigt du arbejder med opgaverne mens vi arbejder sammen, og mellem vores samtaler. Det er i hverdagen, du oplever fremskridtene.

Antal samtaler
Jeg anbefaler 2-3 samtaler efter hinanden til en begyndelse, med højst 14 dage imellem. Efter denne gode begyndelse planlægger vi det videre forløb. Ofte er 5-6 samtaler i alt tilstrækkeligt, fordelt over kortere eller længere tid. Forløbets varighed afhænger naturligvis af hvad der er i fokus for dine ønsker om personlig udvikling.

Pris
Prisen er kr. 1000 kr. pr. samtale.
Den første samtale kan vare op til 5 kvarter, efterfølgende samtaler 50-60 minutter.
Afbud til en bestilt samtale kan ske senest 24 timer inden den aftalte tid. Hvis afbud senere end dette betales fuld pris.

Aftaletider
Tirsdag-torsdag kl. 10:30-15:30 (samtale påbegyndes).