Psykolog Beth Rytter Pårørende til demente og Alzheimerramte - Psykolog Beth Rytter

Pårørende til demente og Alzheimerramte

Som pårørende til en dement eller Alzheimerramt person vil du i nogle tilfælde kunne få henvisning fra din læge, og på den måde opnå tilskud til psykologbehandlinger.

I Københavnsområdet er der desværre ofte meget lange ventetider hos de psykologer som har overenskomst med sygesikringen. Endvidere er der ikke i alle tilfælde tilstrækkelig kapacitet hos psykologer med særlig viden indenfor området. Hvis du er i den situation, er der mulighed for behandling hos mig mod egenbetaling af hele beløbet.

Jeg har erfaring gennem tidligere projektansættelse for bl.a. Parkinsonramte og deres pårørende, og erfaring med samtaler med pårørende til demente og personer med øvrige neurodegenerative lidelser. På det personlige plan har jeg erfaringer med et nærtstående familiemedlem som levede sine sidste ti år med demens.

Pris
Prisen er kr. 1000 kr. pr. samtale (se endvidere nedenstående under ’Sundhedsforsikring’)
Den første samtale kan vare op til 5 kvarter, efterfølgende samtaler 50-60 minutter.
Afbud til en bestilt samtale kan ske senest 24 timer inden den aftalte tid. Hvis afbud senere end dette betales fuld pris.

Aftaletider
Tirsdag-torsdag kl. 10:30-15:30 (samtale påbegyndes).

Sundhedsforsikring
Jeg modtager gerne klienter der får konsultationerne betalt fra egen sundhedsforsikring. I dette tilfælde betaler du selv konsultationen til mig og du modtager en kvittering, som du efterfølgende får refunderet hos dit forsikringsselskab.

Sundhedsforsikringerne godkender sædvanligvis kun konsultationer på 60 min. Prisen er i dette tilfælde kr. 1.200 pr. konsultation.

Almindeligvis kræver forsikringsselskaberne at psykologen er autoriseret. Dokumentation for min autorisation findes på mit døbenavn Elisabeth Rytter, på Psykolognævnets hjemmeside.

Lægehenvisning
Forsøg først at afklare med din alment praktiserende læge, om du er berettiget til tilskud til psykologbehandling, og undersøg om der er mulighed for at få en aftale med en sygesikringspsykolog. Jeg modtager som nævnt ikke klienter på lægehenvisning.

Find psykologer med sygesikringsaftale på sundhed.dk under menupunktet ‘Find behandler’.

Læs om muligheder for tilskud på dette link: Offentlige tilskudsordninger